Vergaderkalender

Raadsinformatiebrieven

DatumOmschrijving
 • 18-6-2019
 • Stortplaatsen
 • 18-6-2019
 • SPUK aanvraag stavaza
 • 17-5-2019
 • Financiële situatie Juzt
 • 14-5-2019
 • Projectplan 3D beleidsplan
 • 7-5-2019
 • Stavaza CJG mei 2019
 • 29-4-2019
 • JBB tarieven
 • 29-4-2019
 • stappenplan de schelf
 • 23-4-2019
 • Voortgang afval
 • 23-4-2019
 • Raad VTH jaarverslag
 • 16-4-2019
 • RIB 2 harsgebruik Dongemond Sporthal
 • 9-4-2019
 • Laaggeletterdheid
 • 9-4-2019
 • Aanvullende maatregelen motie sluipverkeer
 • 9-4-2019
 • Reactie RWS raadsopdracht
 • 2-4-2019
 • Proces Verkabeling 150Kv
 • 26-3-2019
 • Samenwerken waterketen
 • 19-3-2019
 • Evaluatie Erfgoedbeleid
 • 18-3-2019
 • Definitieve uitspraak gerechtshof inzake bezwaar Essent/RWE
 • 12-3-2019
 • Persoonsgerichte aanpak radicalisme en extremisme
 • 12-3-2019
 • Decembercirculaire 2018
 • 26-2-2019
 • Gratis zwemabonnement basisschoolkinderen
 • 26-2-2019
 • KPI
 • 26-2-2019
 • Toegang Sociaal Domein
 • 26-2-2019
 • Huur ruimte voor jongeren Schelf
 • 12-2-2019
 • Evaluatie jaarwisseling
 • 11-2-2019
 • Start opplusproject
 • 11-2-2019
 • Sjors Sportief en creatief schooljaar 2018-2019
 • 11-2-2019
 • Stadspromoter
 • 7-2-2019
 • PvA Hooipolderplus
 • 29-1-2019
 • Grondprijzenbesluit
 • 29-1-2019
 • Agressieprotocol
 • 28-1-2019
 • Brandestraat 2
 • 22-1-2019
 • Dombosch
 • 22-1-2019
 • Uitvoeringsprogramma 2019 en IBT 2018
 • 22-1-2019
 • Reactie zienswijze Brabantse omgevingsvisie
 • 15-1-2019
 • RES2030
 • 8-1-2019
 • Wijziging programma Heereland Fase IV
 • 4-12-2018
 • Harsgebruik Dongemond Sporthal - aangepast
 • 4-12-2018
 • vuurwerkvrije zones
 • 4-12-2018
 • Prestatieafspraken 2019 Thuisvester en huurdersvereniging
 • 4-12-2018
 • 1e wijziging legesverordening 2019
 • 20-11-2018
 • 1e half jaar 2018 cockpits WMO en Participatie
 • 6-11-2018
 • Verlenging lokale gezondheidsnota
 • 30-10-2018
 • Septembercirculaire en gemeentefonds
 • 26-10-2018
 • JBB / Inspectiedienst
 • 23-10-2018
 • Vuurwerkverbod
 • 16-10-2018
 • Contracten WMO
 • 16-10-2018
 • Omgevingsvisie PvA
 • 9-10-2018
 • Publicatie gemeentenieuws
 • 9-10-2018
 • stichting A59 stoplichtenvrij nu
 • 9-10-2018
 • EPvE