Vergaderkalender

Raadsinformatiebrieven

DatumOmschrijving
 • 4-12-2018
 • Prestatieafspraken 2019 Thuisvester en huurdersvereniging
 • 4-12-2018
 • Harsgebruik Dongemond Sporthal - aangepast
 • 4-12-2018
 • 1e wijziging legesverordening 2019
 • 4-12-2018
 • vuurwerkvrije zones
 • 20-11-2018
 • 1e half jaar 2018 cockpits WMO en Participatie
 • 6-11-2018
 • Verlenging lokale gezondheidsnota
 • 30-10-2018
 • Septembercirculaire en gemeentefonds
 • 26-10-2018
 • JBB / Inspectiedienst
 • 23-10-2018
 • Vuurwerkverbod
 • 16-10-2018
 • Contracten WMO
 • 16-10-2018
 • Omgevingsvisie PvA
 • 9-10-2018
 • Publicatie gemeentenieuws
 • 9-10-2018
 • RAADPLEEGBRIEF parkeerterrein Lidl
 • 9-10-2018
 • EPvE
 • 9-10-2018
 • stichting A59 stoplichtenvrij nu
 • 2-10-2018
 • Jeugdzorg n.a.v. vragen uit DR
 • 25-9-2018
 • Bereikbaarheid Brandepoortbastion voor brandweer
 • 25-9-2018
 • Oversteekplaats Het Spant
 • 18-9-2018
 • Beleid aanpak woonoverlast Geertruidenberg
 • 18-9-2018
 • Contracten afval
 • 18-9-2018
 • Raadpleegbrief Veiligheidshuis
 • 11-9-2018
 • WMO
 • 4-9-2018
 • RPB vervanging audio raadzaal
 • 4-9-2018
 • Kernenaanpak langer thuis
 • 28-8-2018
 • Voortgang nieuwbouw RFC
 • 21-8-2018
 • Brabantse Omgevingsvisie
 • 21-8-2018
 • Meicirculaire 2018
 • 20-8-2018
 • Sluiting drugspand Weegbree Geertruidenberg
 • 14-8-2018
 • Integrale crisiszorg
 • 23-7-2018
 • Stavaza Jeugdhulp
 • 17-7-2018
 • Aanpassen prijzen woningen Stadsweg 49
 • 17-7-2018
 • Rechtsopvolging vergunningen Rijkswaterstaat inz. Hermenzeil
 • 17-7-2018
 • Visieontwikkeling Amercentrale juli 2018
 • 10-7-2018
 • Dongecentrale 2018
 • 3-7-2018
 • Verlenging vergunning met verruiming sluitingstijden
 • 3-7-2018
 • Rapportage horizontale verantwoording archieven
 • 3-7-2018
 • RAADPLEEGBRIEF Jongeren
 • 5-6-2018
 • Totaalkosten herinrichting Markt en Brandestraat
 • 29-5-2018
 • Jaarverslag kinderopvang
 • 28-5-2018
 • Beheersmaatregelen Jeugdhulp
 • 8-5-2018
 • Halfjaarrapportages 2e half jaar cockpits WMO en Participatie
 • 8-5-2018
 • Aanwijzingsbesluit DOR
 • 8-5-2018
 • Algeheel royement hypotheek WSG
 • 2-5-2018
 • Start visieontwikkeling Amercentrale
 • 24-4-2018
 • Handhavingsjaarverslag 2017
 • 24-4-2018
 • Stand van zaken Hermenzeil
 • 18-4-2018
 • Zwembaden
 • 17-4-2018
 • Maartcirculaire
 • 10-4-2018
 • Evaluatie Maatschappelijke begeleiding 2017 en uitvoering 2018
 • 10-4-2018
 • Decembercirculaire 2017