Schriftelijke vragen

Datum vraagOnderwerpDatum antwoord
 • 3-12-2018
 • mogelijke komst Landelijke Vreemdelingen Voorziening naar Boekel
 • 5-12-2018
 • 17-9-2018
 • Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
 • 12-12-2018
 • 8-3-2018
 • schriftelijke vraag CDA/VVD inzake De Run Boekel
 • 10-4-2018
 • 21-2-2018
 • Schriftelijke vraag GVB inzake overlast door bomen aan de Biezen in Venhorst
 • 20-3-2018
 • 1-2-2018
 • Schriftelijke vraag CDA inzake Pleegzorg
 • 2-3-2018
 • 20-12-2017
 • Schriftelijke vraag CDA en VVD inzake De Run
 • 30-1-2018
 • 13-10-2017
 • Schriftelijke vraag fractie CDA inz. ontwerpbestemmingsplan Langstraat ongenummerd
 • 28-10-2017
 • 7-9-2017
 • Schriftelijke vraag fractie GVB inz. berichtgeving over vergunningsaanvraag mestverwerking
 • 26-9-2017
 • 5-7-2017
 • schriftelijke vraag CDA fractie over gevolgen versnelde transitie veehouderij
 • 18-7-2017
 • 7-11-2016
 • schriftelijke vraag CDA inzake mobiele bereikbaarheid
 • 12-1-2017