Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 18 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Ch.B. Aptroot

1
Opening en vaststellen agenda
2
Spreekrecht
3
Mondelinge vragen
4
Mededelingen
5
Afdoening ingekomen stukken
6
Bekrachtiging/opheffing geheimhouding
7
Debat (inclusief stemmingen)
7.a
Raadsvoorstel Masterplan en Gebiedsontwikkelingsplan 2019 De Entree
7.b
Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan partiële herziening Stadscentrum Dorpsstraat
7.c
Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen Zoetermeers Werkbedrijf
8
Hamerstukken
8.a
Raadsvoorstel Benoemingen gremia gemeenteraad
8.b
Raadsvoorstel Verlenging overeenkomst accountant
8.c
Raadsvoorstel Onderzoek Rekenkamercommissie Effectiviteit van Duurzaam inkopen
8.d
Raadsvoorstel Continuering Takkenroute (amendement 1711-AB)
8.e
NAAR DEBAT - Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan partiële herziening Stadscentrum Dorpsstraat
8.f
NAAR DEBAT - Raadsvoorstel Masterplan en Gebiedsontwikkelingsplan 2019 De Entree
8.g
Raadsvoorstel Energietransitie scholenbouw uitwerking lopende projecten
8.h
Raadsvoorstel Continuering programma Dutch Innovation Park
8.i
Raadsvoorstel Vrijwilligersondersteuning (versie 2)
8.j
NAAR DEBAT - Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen Zoetermeers Werkbedrijf
8.k
Raadsvoorstel Technische begrotingswijziging MRDH-bijdrage
8.l
Besluitenlijst en notulen van 28 januari 2019
9
Sluiting