Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Plenair - 21 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 19:50
Voorzitter: C.A.M. Huijbens

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
3
Mededelingen
4
Rondvraag
5
Vaststelling lijst met hamerstukken voor de raad van 28 januari 2018
5.a
Raadsvoorstel Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting OPOZ
6
Sluiting