Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 11 februari 2019

Locatie: Commissiezaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: De heer Weening en mevrouw Huijbens
Algemene documenten:

1
Raadsvoorstel Vrijwilligersondersteuning (versie 2)
Portefeuillehouder: Wethouder Ter Laak
Voorzitter: de heer Weening

Spreektijd per fractie: 3 minuten
Spreektijd college: 12 minuten
2
Raadsvoorstel Continuering programma Dutch Innovation Park
Portefeuillehouder: Wethouder Iedema/Rosier/Van Driel
Voorzitter: mevrouw Huijbens

Spreektijd per fractie: 3 minuten
Spreektijd college: 12 minuten
3
Wensen en bedenkingen Zoetermeers Werkbedrijf (vervolg van 21 januari 2019)
Portefeuillehouder: Wethouder Van Driel
Voorzitter: Mevrouw Huijbens

Spreektijd per fractie: 3 minuten
Spreektijd college: 12 minuten