Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Plenair - 14 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: J.M.G. Wortel

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
3
Mededelingen
4
Rondvraag
5
Vaststelling besluitenlijsten en toezeggingenlijst
6
Vaststelling lijst met hamerstukken voor de raad van 28 januari 2019
6.a
Raadsvoorstel stopzetten inzameling bedrijfsafval
6.b
Raadsvoorstel Besluit op bezwaar Versnellingsagenda Woningbouw
6.c
Raadsvoorstel wijziging GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
7
Samenspraakvoorstellen:
n.v.t.
8
Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
9
Sluiting