Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Plenair - 11 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:20
Voorzitter: A.J. Weening

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
3
Mededelingen
4
Rondvraag
5
Toezeggingenlijst 11 februari 2019 (Stadsgesprek = VERVALLEN)
6
Vaststelling lijst met hamerstukken voor de raad van 18 februari 2019
6.a
Raadsvoorstel interne benoemingen
6.b
Raadsvoorstel Technische begrotingswijziging MRDH-bijdrage
7
MRDH Adviescommissies
Gereserveerd: maximaal 30 minuten
8
Sluiting