Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Plenair - 20 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 19:50
Voorzitter: C. Hostmann

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
3
Mededelingen
4
Rondvraag
5
Vaststelling besluitenlijsten en voorgestelde afgedane toezeggingenlijst
6
Vaststelling lijst met hamerstukken voor de raad van 3 juni 2019:
6.a
Raadsvoorstel benoeming leden Commissie Bezwaarschriften
6.b
Raadsvoorstel aanschaf devices n.a.v fte Perspectiefnota (PN) 2019
7
Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
Ter informatie is bijgevoegd de jaarkalender 2019 met de vergaderingen van de verbonden partijen.

Tot op heden zijn geen terugkoppelingen ontvangen.
8
Sluiting