Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Plenair - 6 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:20
Voorzitter: J.M.G. Wortel

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
3
Mededelingen
4
Rondvraag
5
Vaststelling lijst met hamerstukken voor de raad van 13 mei 2019:
5.a
Raadsvoorstel Protocol geheimhouding gemeente Zoetermeer 2019
5.b
Raadsvoorstel Richtlijnen bij de besteding van de fractievergoeding
6
Samenspraakvoorstellen:
6.a
Raadsvoorstel Samenspraak Cultuurvisie 2020-2023
7
Presentatie Informatiebeveiliging en privacy (geen besluitvorming, maximaal 30 minuten)
Naar aanleiding van het verzoek vanuit de raad wordt een presentatie gegeven over informatiebeveiliging en privacy (AVG).
Deze presentatie was oorspronkelijk gepland op 4 maart jl.
8
Sluiting