Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Plenair - 25 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:40
Voorzitter: S.N. Bout-Wijngaards

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
3
Mededelingen
4
Rondvraag
5
Vaststelling besluitenlijsten en toezeggingenlijst
6
Vaststelling lijst met hamerstukken voor de raad van 8 april 2019
6.a
Raadsvoorstel Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma
6.b
Raadsvoorstel Verlenging termijn voorzitter raad van toezicht Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SVOZ)
7
Toegankelijkheidsraad (agenderingsverzoek - geen besluitvorming)
In aanwezigheid van een delegatie van de Toegankelijkheidsraad
8
Samenspraakvoorstellen: n.v.t.
9
Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
10
Sluiting