Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Plenair - 4 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: J.M.G. Wortel

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
3
Mededelingen
4
Rondvraag
5
Vaststelling besluitenlijsten en toezeggingenlijst
Toezeggingenlijst wordt nagezonden
6
Vaststelling lijst met hamerstukken voor de raad van 18 maart 2019
6.a
Raadsvoorstel Vaarbeleid Zoetermeerse wateren
7
Samenspraakvoorstellen
n.v.t.
8
Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
9
Sluiting