Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Stad - 11 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: R. Moree
Algemene documenten:

1
Raadsvoorstel Masterplan en Gebiedsontwikkelingsplan 2019 De Entree (vervolg)
Portefeuillehouder: wethouder Rosier/wethouder Paalvast
Voorzitter: de heer Moree

Spreektijd per fractie: 4 minuten
Spreektijd college: 16 minuten