Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Stad - 14 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:10
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Mevrouw Hostmann & Mevrouw Bink
Algemene documenten:

1
Aandachtspunten voorontwerpbestemmingsplan Islamitisch Cultureel Centrum (geen besluitvorming)
Portefeuillehouder: Wethouder Rosier
Voorzitter: Mevrouw Hostmann

Spreektijd per fractie: 3 minuten
Spreektijd college: 12 minuten
2
Raadsvoorstel Bestedingsvoorstel resterend ISV3-budget
Portefeuillehouder: Wethouder Paalvast/Rosier
Voorzitter: Mevrouw Hostmann

Spreektijd per fractie: 2 minuten
Spreektijd college: 8 minuten