Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 20 mei 2019

Locatie: Commissiezaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 20:45
Voorzitter: C. Hostmann
Toelichting: De aangegeven tijd is een inschatting. De werkelijke aanvangstijd van de commissie Samenleving is ongeveer 10 minuten na afloop van de commissie Plenair

Aansluitend aan de commissie Samenleving organiseert het college twee themabijeenkomsten
Algemene documenten:

1
Dienstverlening, bereikbaarheid gemeente (agenderingsverzoek - geen besluitvorming)
Portefeuillehouder: wethouder Paalvast
Voorzitter: mevrouw Hostmann

Spreektijd per fractie: 1 minuut
Spreektijd college: 4 minuten