Vergaderkalender

link naar deze pagina

Aangeleverde raadsvoorstellen - 31 december 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Op deze agenda worden alle aangeleverde raadsvoorstellen geplaatst die nog niet voor een concrete vergadering zijn gepland.

Raadsvoorstel - Jaarrekening 2018
Raadsvoorstel Begrotingswijziging beheerbegroting 2019-2022
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding gewijzigd bijlage 1 behorende bij gewijzigd raadsvoorstel herziening grondexploitatie Cadenza 2
Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding memo Cadenza 2
Raadsvoorstel Eindrapportage stadsbrede samenspraak - gesprek met de stad
Raadsvoorstel Plan van Scholen 2020-2023