Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Plenair - 4 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: K.J.W. de Jong

1
Opening en vaststelling agenda
Het presidium adviseert om het agenderingsverzoek Uithuizing flats van Vidomes in Palenstein (geen besluitvorming) toe te voegen aan de commissie Plenair.
De commissie besluit hierover bij de vaststelling van de agenda.
2
Spreekrecht
3
Mededelingen
4
Rondvraag
5
Vaststelling besluitenlijsten en toezeggingenlijst
De toezeggingenlijst vervalt omdat er vanuit het college geen geactualiseerd overzicht is aangeleverd.
6
Vaststelling lijst met hamerstukken voor de raad van 18 februari 2019
6.a
Raadsvoorstel Continuering Takkenroute (amendement 1711-AB)
6.b
Raadsvoorstel - Verlenging overeenkomst accountant
7
Samenspraakvoorstellen:
7.a.
n.v.t.
8
Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
9
Sluiting