Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Samenleving en commissie Stad PLENAIR - 11 december 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: R. Moree
Algemene documenten:

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht (maximaal 30 minuten)
3
Evaluatieonderzoek Holland Outlet Mall
Opzet van de behandeling:
a. Presentatie onderzoeksresultaten door de onderzoekers
b. Beeldvorming door commissie - o.a. vragen stellen aan de onderzoekers
c. Oordeelsvorming door commissie

NB: gebleken is dat niet alle links in feitenrelaas dat in het Eindrapport Procesevaluatie Holland Outlet Mall is opgenomen werken. Om deze reden is het feitenrelaas ook separaat bijgevoegd als bijlage 4.
4
Sluiting