Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 25 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:50
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: C. Hostmann
Algemene documenten:

1
Derde rapportage Sociaal Domein (geen besluitvorming)
Wanneer er onderwerpen in de rapportage zijn die u graag toegelicht wilt zien, verneemt de griffie dit graag van te voren.

Portefeuillehouder: wethouder Ter Laak/Groeneveld/Van Driel
Voorzitter: mevrouw Hostmann

Spreektijd per fractie: 2 minuten
Spreektijd college: 8 minuten