Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Stad - 27 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: C.A.M. Huijbens
Toelichting: De aangegeven aanvangstijd is een inschatting. De werkelijke aanvangstijd van de commissie stad is ongeveer 10 minuten na afloop van de commissie Plenair
Algemene documenten:

1
Aandachtspunten voorontwerpbestemmingsplan Plataanhout (geen besluitvorming)
Portefeuillehouder: wethouder Rosier
Voorzitter: mevrouw Huijbens

Spreektijd per fractie: 2 minuten
Spreektijd college: 8 minuten
2
Raadsvoorstel Woningbouw Toverberg - vaststellen grondexploitatie en samenspraakprocedure
Portefeuillehouder: wethouder Rosier/Van Driel
Voorzitter: mevrouw Huijbens

Spreektijd per fractie: 1 minuut
Spreektijd college: 4 minuten
3
Raadsvoorstel herziening grondexploitatie Cadenza 2
Portefeuillehouder: wethouder Paalvast
Voorzitter: mevrouw Huijbens

Spreektijd per fractie: 2 minuten
Spreektijd college: 8 minuten

Gewijzigd raadvoorstel en gewijzigde bijlage 1 volgt als nazending.
4
Raadsvoorstel Meerjaren Perspectief Grondbeleid (MPG) 2018
Portefeuillehouder: wethouder Van Driel
Voorzitter: mevrouw Huijbens

Spreektijd per fractie: 2 minuten
Spreektijd college: 8 minuten