Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 18 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Ch.B. Aptroot

1
Opening en vaststelling agenda
1.b
Ontslag commissielid
2
Spreekrecht
3
Mondelinge vragen
4
Mededelingen
5
Afdoening ingekomen stukken
6
Bekrachtiging/opheffing geheimhouding
7
Debat (inclusief stemmingen)
7.a
Raadsvoorstel Detailhandelsnota 2019-2023
8
Hamerstukken
8.a
Raadsvoorstel Vaarbeleid Zoetermeerse wateren
8.b
Raadsvoorstel Veiligheidsanalyse en inzet jeugdmarshall en jeugdBOA's
8.c
Raadsvoorstel vaststelling beeldkwaliteitsplan Historische Linten - toezegging 727
8.d
Raadsvoorstel koppeling Castellum aan duurzame bronnen Stadskwartier
8.e
Raadsvoorstel Normenkader hogere standaard voor toegankelijkheid
8.f
NAAR DEBAT - Raadsvoorstel Detailhandelsnota 2019-2023
8.g
Raadsvoorstel Afdoening moties actualisatie februari 2019
8.h
Raadsvoorstel Overzicht geheime stukken en besluit geheimhouding - februari 2019
8.i
Besluitenlijst en notulen van 18 februari 2019
9
Motie vreemd aan de orde van de dag
10
Sluiting