Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Plenair - 11 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: R. Moree

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
3
Mededelingen
4
Rondvraag
4.a
Agenderingsverzoek Verkeersmaatregelen kruispunt Eerste Stationsstraat / Karel Doormanlaan
Onder voorbehoud.
5
Raadsvoorstel Afdoening moties actualisatie februari 2019
6
Raadsvoorstel Overzicht geheime stukken en besluit geheimhouding - februari 2019
7
VERVALLEN Presentatie Informatiebeveiliging en privacy (geen besluitvorming, maximaal 30 minuten)
Een aantal raadsleden heeft in september vorig jaar verzocht om informatie over Informatiebeveiliging en privacy, specifiek voor raads- en commissieleden. In samenspraak met de woordvoerder van deze groep en de voorzitter van de werkgroep ICT is er voor gekozen een aangepaste en verkorte versie van de roadshow, die ook voor het ambtelijk apparaat wordt gehouden, te presenteren. De roadshow wordt verzorgd door Carlijn Dohmen, privacyfunctionaris en Sandra Paulusma, strategisch adviseur Informatisering en Automatisering.
8
Sluiting