Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Stad - 20 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.M.G. Wortel
Toelichting: De aangegeven aanvangstijd is een inschatting. De werkelijke aanvangstijd van de commissie stad is ongeveer 10 minuten na afloop van de commissie Plenair
Algemene documenten:

1
Aandachtspunten Voorontwerpbestemmingsplan Ontsluitingsweg Nutricia (geen besluitvorming)
Portefeuillehouder: wethouder Rosier
Voorzitter: mevrouw Wortel

Spreektijd per fractie: 2 minuten
Spreektijd college: 8 minuten
2
Aandachtspunten voorontwerpbestemmingsplan Zegwaartseweg 144a (geen besluitvorming)
Portefeuillehouder: wethouder Rosier
Voorzitter: mevrouw Wortel

Spreektijd per fractie: 1 minuut
Spreektijd college: 4 minuten
3
Aandachtspunten voorontwerpbestemmingsplan Actualisering delen bestemmingsplan Oosterheem en Zegwaartseweg-Noord (geen besluitvorming)
Portefeuillehouder: wethouder Rosier
Voorzitter: mevrouw Wortel

Spreektijd per fractie: 1 minuut
Spreektijd college: 4 minuten
4
Technisch overleg grondexploitaties (besloten)