Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Plenair - 27 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:20
Voorzitter: Y. Bink-Winterkamp

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
3
Mededelingen
4
Rondvraag
5
Toelichting op beantwoording vragen Jaarstukken 2018
De beantwoording van de vragen wordt op 22 mei 2019 ontvangen
6
Sluiting