Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

Commissies - Openbaar fractiespecialisten overleg - 22 januari 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen
Toelichting: zienswijzen van de gemeenten worden telkens als bijlage toegevoegd

1
Openbaar Fractiespecialistenoverleg Voorbereidingscommissie regionale samenwerking
De voorbereidingscommissie toekomst regionale samenwerking, onder voorzitterschap van de heer Deetman, brengt een notitie uit over de toekomst van de regionale samenwerking binnen de Drechtsteden.
Burgemeester Van Hemmen en wethouder Tanis zijn namens Sliedrecht lid van de commissie.
De commissie heeft een concept notitie aan de colleges van de Drechtsteden gemeenten toegezonden. De colleges is gevraagd een zienswijze op de concept notitie te geven, ondersteund door een consultatie van de raad. Burgemeester Van Hemmen en wethouder Tanis hebben de fractiespecialisten uit de raad van Sliedrecht uitgenodigd voor een gesprek over de concept notitie. Dit fractiespecialistenoverleg is openbaar en iedereen is daarmee van harte uitgenodigd het overleg bij te wonen. Het is een gesprek tussen de fractiespecialisten en de portefeuillehouders op dit dossier. Overige aanwezigen zijn toehoorder.


Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl