Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Beeldvormende vergadering - 22 januari 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 19:45
Voorzitter: J.C. Paas

1
Agenda
2
Bezoek voorzitter VRZHZ, de heer mr. W. Kolff, aan raad
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, dhr. W. Kolff, tevens burgemeester van Dordrecht, bezoekt alle raden van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Tijdens dit bezoek laat hij zich vergezellen door de secretaris dhr. C. Post, de coördinerend gemeentesecretaris mw. S. van Heeren en het Hoofd Incidentbestrijding VRZHZ, dhr. J. Kramer. Het doel van het bezoek is kennismaken, informatie verstrekken uit Veiligheidsregio ZHZ (b.v. over de Veiligheidsmonitor) en het beantwoorden van vragen over VRZHZ welke bij de raad leven.

22jan19 presentatie toegevoegd.
3
Sluiting

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl