Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Beeldvormende vergadering - 23 januari 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: P.H.G. van Meeuwen

1
Opening
2
Rondetafelgesprek Sociaal Domein: 1) Regionale ontwikkelingen Service Organisatie Jeugd en 2) de Sociale Dienst Drechtsteden
Door middel van het houden van rondetafelgesprekken praat wethouder Visser - Schlieker de raad regelmatig bij over de doorontwikkeling in het sociaal domein. Voor het gesprek met de raad worden ook professionals uit het veld uitgenodigd. Het rondetafelgesprek vindt dit keer plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het
dr. Langeveldplein.

Na een kort openingswoord door wethouder Visser - Schlieker staan twee onderwerpen op de agenda:

1) 20.05 uur - Regionale ontwikkelingen Service Organisatie Jeugd
De Service Organisatie Jeugd zal een presentatie geven over de (financiƫle) ontwikkelingen binnen de jeugdhulp. Presentatie door Jolanda Stuifzand programmaregisseur SOJ - Drechtsteden.

2) circa 21.25 uur - Regionaal beleid Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).
De SDD werkt voor de regio aan een integraal beleid voor het sociaal domein. Tijdens deze bijeenkomst gaat de SDD met de raad van Sliedrecht in gesprek met als doel input op te halen voor het regionale beleidsplan. Aanwezig: David van Maanen (directeur SDD) en Vanessa Bal (strategisch beleidsadviseur).

Er is er voor alle aanwezigen gelegenheid tot het stellen van vragen.
3
Sluiting

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl