link naar deze pagina

Opinieronde - 4 februari 2019

Locatie: Kulturhus De Breehoek
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: A. van de Peut
Toelichting: Concept agenda volgens LTA.
Let op: genoemde tijden zijn indicatief.
Algemene documenten:

1 20:00
Opening
2 20:01
Spreekrecht
3 20:02
Vaststellen agenda
4 20:03
Lange Termijn Agenda (LTA)
5 20:05
Eikenlaan reconstructie kadernotitie (Opinierend)
Opinierend stuk
6 20:30
Leerlingenvervoer verordening
7 20:50
Sociaal Domein Beleidsplan 2018-2022 (positieve gezondheid)
8 21:10
Sociaal Domein Actualisatie Reserves
9 21:20
Terugkoppeling college m.b.t. externe organen
10 21:25
Rondvraag
11 21:30
Sluiting