link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 februari 2019

Locatie: Kulturhus De Breehoek
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter:
Algemene documenten:

1 20:00
Opening
2 20:00
Spreekrecht (art. 18 RvO)
3 20:00
Vragenuur (art. 41 RvO)
4 20:00
Vaststellen agenda
5 20:00
Actieve informatie door college / Actualiteiten
6 20:00
Vaststellen besluitenlijst
7 20:00
Lijst ingekomen stukken
8 20:00
Terugkoppeling door vertegenwoordigers m.b.t. externe organen
9 20:00
Leerlingenvervoer verordening
10 20:00
Sociaal Domein Beleidsplan 2018-2022 (positieve gezondheid)
11 20:00
Sociaal Domein Actualisatie Reserves
12 20:00
Regio FoodValley kaderbrief
13 20:00
Regio De Vallei Kaderbrief
14 20:00
OddV Gemeenschappelijke Regeling wijzigen
15 20:00
OddV kaderbrief
16 20:00
Eem Vallei Educatief begroting
17 20:00
Sluiting