link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 mei 2019

Locatie: Kulturhus De Breehoek
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: H.H. de Vries
Toelichting: Concept agenda volgens LTA.
Let op: genoemde tijden zijn indicatief.
Algemene documenten:

1 20:00
Opening
2 20:01
Spreekrecht (art. 18 RvO)
3 20:16
Vragenuur (art. 41 RvO)
4 20:17
Vaststellen agenda
5 20:18
Actieve informatie door college / Actualiteiten
6 20:19
Vaststellen besluitenlijst d.d. 11-04-2019
7 20:20
Lijst ingekomen stukken
8 20:21
Terugkoppeling door vertegenwoordigers m.b.t. externe organen
9 20:26
Veiligheidsstrategie en Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 Politie Oost-Nederland
10 20:41
Regio Foodvalley ontwerp-begroting
11 20:56
OddV ontwerp-begroting
12 21:11
VGGM ontwerp-begroting
13 21:26
Raadscommissielid ontslag
1. De heer M.H. Natzijl conform verzoek te ontslaan als lid van de raadscommissies voor de SGP-fractie met ingang van 22-05-2019.
14 21:28
BP De Haar 8 en 8a
HAMERSTUK
15 21:29
Regio De Vallei ontwerp-begroting
HAMERSTUK
16 21:30
Sluiting