link naar deze pagina

Opinieronde - 13 juni 2019

Locatie: Kulturhus De Breehoek
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:45
Voorzitter: G. van Deelen
Toelichting: Concept agenda volgens LTA
Let op: genoemde tijden zijn indicatief
Algemene documenten:

1 20:00
Opening
2 20:01
Spreekrecht
3 20:03
Vaststellen agenda
4 20:04
Lange Termijn Agenda (LTA)
5 20:05
Verordening leerlingenvervoer
6 20:25
BP Boslaan/Ringbaan
7 20:40
BP Bedrijventerrein woonwerklandschap
8 20:55
VGGM Beleidsplan 2020-2023
9 21:15
PAUZE
10 21:25
Participatieverordening
11 21:40
Programmarekening
Inclusief presentatie (15 minuten)
12 22:25
Grondexploitatie (Grex) Actualisatie 2019
13 22:40
Terugkoppeling college m.b.t. externe organen
14 22:42
Rondvraag
15 22:45
Sluiting