link naar deze pagina

Agendacommissie - 22 januari 2019

Locatie: Vergaderruimte Villa
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter:

1
Opening
2
Lange Termijn Agenda (LTA) versie 22-01-2019
3
Terugblik raads(commissie)vergaderingen
4
Kennisnemen agenda Informatieronde 31-01-2019
4
Vaststellen concept-agenda Opinieronde 04-02-2019 en 07-02-2019
5
Vaststellen concept-agenda Raadsvergadering 21-02-2019
6
Ingekomen stukken met een behandeladvies
7
Sluiting