link naar deze pagina

Voorronde Hal - 19 december 2017

Locatie: Hal, gemeentehuis Elst
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. A.J. Versluis
Toelichting: 1) Ronde Tafel Gesprek verkeersveiligheid rondom station Elst
4) Voorbereidende vergadering krediet voor nieuwbouw OBC te Elst incl omliggend openbaar gebied
7) Voorbereidende vergadering optimalisatie fietsverbindingen tussen de kernen
8) Voorbereidende vergadering vaststellen esthetisch programma van Eisen ViA15
Algemene documenten:

1
Ronde Tafel Gesprek verkeersveiligheid rondom station Elst
(pfh. v. Baal)

1)Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers
4
Voorbereidende vergadering krediet voor nieuwbouw OBC te Elst incl omliggend openbaar gebied
(pfh. v. Baal)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
7
Voorbereidende vergadering optimalisatie fietsverbindingen tussen de kernen
(pfh. v. Baal)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
8
Voorbereidende vergadering vaststellen esthetisch programma van Eisen ViA15
(pfh. v. Baal)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers