link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 18 februari 2020

Locatie: De Bongerd, Heteren
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. A.J. Versluis
Toelichting: 1. Voorbereidende vergadering Ontwikkelingen Rijnstate in Elst Centraal
4. Voorbereidende vergadering Buitengebied, Grote Molenstraat 108 en ongenummerd Elst
Algemene documenten:

1. .
Voorbereidende vergadering Ontwikkelingen Rijnstate in Elst Centraal
Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
4.
Voorbereidende vergadering Buitengebied, Grote Molenstraat 108 en ongenummerd Elst
Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers