link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 29 januari 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. A.S.F. van Asseldonk
Toelichting: 1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Vaststelling besluitenlijst van 6 november en 11 december 2018
5. Ingekomen stukken en mededelingen
Bespreekstukken:
6. Vaststellen normenkaders accountantscontrole 2018 en 2019
7. Vaststellen bestemmingsplan ‘Zetten, begraafplaats en Hoofdstraat ongenummerd’
8. Strategische verwerving gronden Driel
9. Inzage intentieovereenkomst De Pas voor raadsleden onder oplegging van geheimhouding
10. Gewijzigd raadsadvies wijzigings-verordening Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe
Hamerstukken:
11. Administratieve- en begrotingswijzigingen 2019
12. Bestemmingsplan ‘Reparatieplan Buitengebied Overbetuwe’
13. Visie en ontwikkeling Participatiewet 2019-2022
14. ODRA 1e Begrotingswijziging 2019 en Werkprogramma 2019


1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststellen agenda
4
Vaststelling besluitenlijst van 6 november en 11 december 2018
5
Ingekomen stukken en mededelingen
6
Vaststellen normenkaders voor accountantscontrole 2018 en 2019
Bespreekstuk
7
Vaststellen bestemmingsplan ‘Zetten, begraafplaats en Hoofdstraat ongenummerd’
Bespreekstuk

8
Strategische verwerving gronden Driel
Bespreekstuk
9
Inzage intentieovereenkomst De Pas voor raadsleden onder oplegging van geheimhouding
Bespreekstuk
10.
Gewijzigd raadsadvies wijzigingsverordening winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013
Bespreekstuk
11
Administratieve- en begrotingswijzingen 2019
Hamerstuk
12
Bestemmingsplan ‘Reparatieplan Buitengebied Overbetuwe’
Hamerstuk
13
Visie en ontwikkeling Participatiewet 2019-2022
14.
ODRA 1e Begrotingswijziging 2019 en Werkprogramma 2019
Hamerstuk
15
Sluiting