link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 29 januari 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. A.S.F. van Asseldonk
Toelichting: 1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Vaststelling besluitenlijst van 6 november en 11 december 2018
5. Ingekomen stukken en mededelingen
Bespreekstukken:
6. Vaststellen normenkaders accountantscontrole 2018 en 2019
7. Vaststellen bestemmingsplan ‘Zetten, begraafplaats en Hoofdstraat ongenummerd’
8. Strategische verwerving gronden Driel
9. Inzage intentieovereenkomst De Pas voor raadsleden onder oplegging van geheimhouding
10. Gewijzigd raadsadvies wijzigings-verordening Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe
Hamerstukken:
11. Administratieve- en begrotingswijzigingen 2019
12. Bestemmingsplan ‘Reparatieplan Buitengebied Overbetuwe’
13. Visie en ontwikkeling Participatiewet 2019-2022
14. ODRA 1e Begrotingswijziging 2019 en Werkprogramma 2019


1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststellen agenda
4
Vaststelling besluitenlijst van 6 november en 11 december 2018
‘Op de besluitenlijst van 11 december is een wijzigingsvoorstel ontvangen van de PvdA. Deze fractie stelt voor om onder punt 12, na het antwoord van de wethouder, en de standpunten van vijf fracties als volgt aan te vullen:
‘PvdA ziet de in de motie gevraagde maatregelen voor garandering van een veilige doorstroming van fietsers als een resultaatverplichting voor het college.’
5
Ingekomen stukken en mededelingen
6
Vaststellen normenkaders voor accountantscontrole 2018 en 2019
Bespreekstuk
7
Vaststellen bestemmingsplan ‘Zetten, begraafplaats en Hoofdstraat ongenummerd’
Bespreekstuk

7.a
Amendement D66 begraafplaats zetten
Amendement wordt ingetrokken door D66 en vervolgens opnieuw ingediend door PvdA
7.b
Motie BOB ; participatieproces plan begraafplaats Zetten
8
Strategische verwerving gronden Driel
Bespreekstuk
8.a
Amendement BOB; strategische verwerving gronden Driel
9
Inzage intentieovereenkomst De Pas voor raadsleden onder oplegging van geheimhouding
Bespreekstuk
10.
Gewijzigd raadsadvies wijzigingsverordening winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013
Bespreekstuk, door stakende stemmen 14-14 bij stemming over amendement 10b geen stemming gehouden. Besluitvorming (stemming) eerstvolgende raad 26 februari 2019
10.a
Amendement Groenlinks; gelijke winkeltijden voor alle winkels op zon- en feestdagen
10.b
Amendement BOB; winkeltijdenverordening
Stakende stemmen 14-14. Besluitvorming (stemming) eerstvolgende raad 26 februari 2019
11
Bestemmingsplan ‘Reparatieplan Buitengebied Overbetuwe’
Hamerstuk
12
Visie en ontwikkeling Participatiewet 2019-2022
13.
ODRA 1e Begrotingswijziging 2019 en Werkprogramma 2019
Hamerstuk
14
Administratieve- en begrotingswijzingen 2019
Hamerstuk

Groenlinks en PvdA stemmen tegen de 4e begrotingswijziging
15
Sluiting