link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 24 maart 2020

Locatie: Dorpshuis De Schakel, Oosterhout
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H. van den Moosdijk
Toelichting: **VERGADERING GEANNULEERD !!**
**I.v.m. de landelijk afgekondigde maatregelen m.b.t. het Corona-virus heeft de burgemeester besloten alle bijeenkomsten van de raad tot 6 april af te lassen**

1 - Voorbereidende vergadering Verzoek om geurverordening en herziening bestemmingsplan Rijksweg-Zuid 39, Elst
4 - Voorbereidende vergadering Hart van Heteren en openbare ruimte centrumplan Heteren
7 - Voorbereidende vergadering Bestemmingsplan Herveld, Tuyn van Limes
10 - Voorbereidende vergadering hamerstukken:
a. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Drielse Rijndijk 93, Driel
b. Bestemmingsplan Herveld, Grintpad Oost en West

VERGADERING GEANNULEERD!!
1.
Voorbereidende vergadering Verzoek om geurverordening en herziening bestemmingsplan Rijksweg-Zuid 39, Elst
Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorondegriffier: Raijmakers
4. .
Voorbereidende vergadering Hart van Heteren en openbare ruimte centrumplan Heteren
 Portefeuillehouder: Engels

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorondegriffier: Raijmakers
7.
Voorbereidende vergadering Bestemmingsplan Herveld, Tuyn van Limes
Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorondegriffier: Raijmakers
10
Voorbereidende vergadering hamerstukken:
Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorondegriffier: Raijmakers
10.a
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Drielse Rijndijk 93, Driel
10.a.1
Inspraakreacties bestemmingsplan Buitengebied, Drielse Rijndijk 93, Driel
10.b
Bestemmingsplan Herveld, Grintpad Oost en West

De indiener van de zienswijze is 24 maart op vakantie. Hij heeft ingesproken tijdens raadspreekuur op 10 maart.