link naar deze pagina

Zaal 3 - 29 juni 2022

Locatie: V.07b Waalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. J. Rouwenhorst
Toelichting: **++CLUSTER BESTUUR++**

**Voorrondegriffier: Pfeiffer**

1\. Post\- en actielijsten cluster Bestuur
2\. Voorbereidende vergadering Zienswijze conceptbegroting 2023 VGGM en resultaatbestemming 2021
3\. Voorbereidende vergadering Besluit delegatie aan het college voor de gedeeltelijke wijziging of actualisering van het Omgevingsplan
4\. Voorbereidende vergadering Geactualiseerde grondexploitaties 01\-01\-2022
5\. RondeTafelgesprek met het college over Tarievenbeleid
Algemene documenten:

1
Post- en actielijsten cluster Bestuur
2
Voorbereidende vergadering Zienswijze conceptbegroting 2023 VGGM en resultaatbestemming 2021
Portefeuillehouder: Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
3
Voorbereidende vergadering Besluit delegatie aan het college voor de gedeeltelijke wijziging of actualisering van het Omgevingsplan
Portefeuillehouder: Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
4
Voorbereidende vergadering Geactualiseerde grondexploitaties 01-01-2022
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
5
RondeTafelgesprek met het college over Tarievenbeleid
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda