link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 12 januari 2021

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. E. Patelias-Pieks
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

1\. Voorbereidende vergadering Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2021
2\. Voorbereidende vergadering Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2021 – 2024
3\. Voorbereidende vergadering Zienswijze gewijzigde begroting 2020 VGGM
4.  Voorbereidende vergadering Zienswijzeprocedure oprichten Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)
5\. Voorbereidende vergadering APV

1
Voorbereidende vergadering Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2021
pfh: Faber-De Lange

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Wolters
2
Voorbereidende vergadering Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2021 – 2024
Portefeuillehouder: Engels

1\. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Wolters
3
Voorbereidende vergadering Zienswijze gewijzigde begroting 2020 VGGM
Portefeuillehouder: Hoytink-Roubos

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Wolters
4
Voorbereidende vergadering Zienswijzeprocedure oprichten Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)
Portefeuillehouder: Hoytink-Roubos

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Wolters
5
Voorbereidende vergadering APV
Portefeuillehouder: Hoytink-Roubos

1. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Wolters