link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 1 oktober 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Spreekrecht publieke tribune*
5. Vaststelling besluitenlijst van 3 september 2019
6. Ingekomen stukken en mededelingen
7. Verbonden partijen
Bespreekpunten:
8. Evaluatie gast van de raad (*)
9. Proces aanbesteding accountant (*)
10. Tussenrapportage 2019-3 (*)
11. Benoeming vertegenwoordigers GR’en (*)
12. Speerpunt 31 Uitvoeringsagenda 2018-2022 ‘nieuwbouw van een zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van De Helster’
13. Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
14. Compensatie eigen risico chronisch zieken, collectieve zorgverzekering
15. Voorstel scenario’s doelgroepenvervoer
Besluitpunt:
16. Verwerving gronden De Danenberg
Hamerpunten:
17. Vaststellen bestemmingsplan Elst, Vierslag-Eiland
18. Vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Bredestraat-Noord 6, Herveld’
19. Benoeming burgerlid GBO
20. Administratieve- en begrotingswijzigingen

*= Spreekrecht voor agendapunten die rechtstreeks op deze agenda zijn geplaatst.1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststelling agenda
4
Spreekrecht publieke tribune (*)
*= Spreekrecht voor agendapunten die rechtstreeks op deze agenda zijn geplaatst
5
Vaststelling besluitenlijst van 3 september 2019
6
Ingekomen stukken en mededelingen
7
Verbonden partijen
8
Evaluatie ‘Gast van de raad’ (*)
9
Proces aanbesteding accountant (*)
10.
Tussenrapportage 2019-3 (*)
11
Benoeming vertegenwoordigers GR'en (*)
Bespreekpunt
12.
Speerpunt 31 Uitvoeringsagenda 2018-2022 nieuwbouw van een zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van De Helster
13.
Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
14.
Compensatie eigen risico chronisch zieken, collectieve zorgverzekering
15.
Voorstel scenario’s doelgroepenvervoer
16.
Verwerving gronden de Danenberg
17
Vaststellen bestemmingsplan Elst, Vierslag-Eiland
18
Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Bredestraat-Noord 6, Herveld"
19
Benoeming burgerlid GBO
Hamerpunt
20
Administratieve- en begrotingswijzigingen
Hamerpunt
21
Sluiting