link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 15 januari 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 20:45
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. A.J. Versluis
Toelichting: 1. Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan ‘Zetten, begraafplaats en Hoofdstraat ongenummerd’
4. Voorbereidende vergadering Strategische verwerving gronden Driel
6. Voorbereidende vergadering Inzage intentieovereenkomst De Pas voor raadsleden onder oplegging van geheimhouding
8. Hamerstuk:
Voorbereidende vergadering Bestemmingsplan ‘Reparatieplan Buitengebied Overbetuwe’
Algemene documenten:

1
Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan ‘Zetten, begraafplaats en Hoofdstraat ongenummerd’
(pfh. Van Baal)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
pdf [18int04906] - S-390 Schriftelijke vragen GL over begraafplaats Zetten (31KB)
pdf 19-01-29.01 Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan "Zetten, begraafplaats en Hoofdstraat ongenummerd" (31KB)
pdf 19-01-29.01 Concept-raadsbesluit Vaststellen bestemmingsplan "Zetten, begraafplaats en Hoofdstraat ongenummerd" (24KB)
pdf [19uit00065] - Begraafplaats Zetten (42KB)
pdf 19-01-29.01 Relevant stuk 1, Rapport zienswijzen[ Zetten, begraafplaats en Hoofdstraat ongenummerd (ten noorden van nr. 57) (663KB)
pdf 19-01-29.01 Relevant stuk 3, Toelichting en regels BP, Zetten begraafplaats en Hoofdstraat ongenummerd (6,3MB)
pdf 19-01-29.01 Relevant stuk 4, Bijlagen bij de toelichting BP, begraafplaats en Hoofdstraat ongenummerd (17,3MB)
pdf 19-01-29.01 Relevant stuk 5, Verbeelding BP, Zetten begraafplaats en Hoofdstraat ongenummerd (330KB)
pdf 19-01-15.01 Input A. Gerritsen, Best.plan Z-H. 2004 begraafplaats locatie (1).jpg (2,9MB)
pdf 19-01-15.01 Input A. Gerritsen, Best.plan Z-H. 2004 begraafplaats locatie (2).jpg (1,9MB)
pdf 19-01-15.01 Input A. Gerritsen, Gelderlander 27 febr. 2016 commentaar communicatie.jpg (893KB)
pdf 19-01-15.01 Input A. Gerritsen, Zetten begraafplaats brief aan gedeputeerde 7 jan. '19.docx (314KB)
pdf 19-01-15.01 Input A. Gerritsen, Zienswijze begraafplaats beantwoording op rapport 14 nov. '18.docx (451KB)
pdf 19-01-15.01 Input M.H. Teunissen van Manen, tekst inspreekavond rapport Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Zetten begraafplaats 15 januari 2019.docx (382KB)
pdf 19-01-15.01 Input Werkgroep inspraak Zetten-Noord, Reactie op Rapport Zienswijzen Begraafplaats Zetten irt Zienswijze Werkgroep Zetten-Noord.docx (720KB)
pdf 19-01-15.01 Input tekst inspraak Henk van den Brandt (213KB)
pdf 19-01-15.01 Input tekst inspraak Marion Langman.odt (198KB)
pdf 19-01-15.01 Reactie op Rapport Zienswijzen Begraafplaats Zetten irt Zienswijze Werkgroep Zetten-Noord.docx (720KB)
pdf S-390 Beantwoording schriftelijke vragen begraafplaats Zetten.pdf (155KB)
pdf 19-01-15.01 Inspraak mw. M. van den Oever ontwerp bestemmingsplan begraafplaats Zetten-Hemmen.docx (392KB)
pdf 19-01-15.01 Inspraaktekst Martien van den Oever voorbereidende vergadering Bestemmingsplan Zetten Begraafplaats.docx (212KB)
pdf 19-01-15.01 Inspraaktekst Werkgroep Zetten-Noord voorbereidende vergadering Bestemmingsplan Zetten Begraafplaats.docx (133KB)
pdf 19-02-26.01 Brief inwoner nav politieke avond 15 januari 2019, betreffende begraafplaats Zetten.docx (139KB)
4
Voorbereidende vergadering Strategische verwerving gronden Driel
(pfh. Hol)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
6
Voorbereidende vergadering Inzage intentieovereenkomst De Pas voor raadsleden onder oplegging van geheimhouding
(pfh. Van Baal)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
8
Hamerstuk: Voorbereidende vergadering Bestemmingsplan ‘Reparatieplan Buitengebied Overbetuwe’
(pfh. Van Baal)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht


Voorrondegriffier: Raijmakers