link naar deze pagina

Raadswerkgroepen - 13 december 2018

Locatie: Elster Toren S02, gemeentehuis Elst
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: dhr. J. Navis
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
3
Duurzaamheidsconferentie
Bijgevoegd:
- Motie CDA 3 juli 2018
- Motie CDA / D66 13 november 2018

Doel:
Inrichting van het proces voor de
duurzaamheidsconferentie
4
Rondvraag en sluiting