link naar deze pagina

Zaal 1(RijnWaalzaal) - 25 november 2020

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H. Krijgsman
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.

1\. RondeTafelGesprek Voortgang Danenberg
2\. Voorbereidende vergadering Verklaring van Geen Bedenkingen Zonnepark A15
3\. Voorbereidende vergadering Ambitiedocument Overbetuwe 2030 Sociale\, slimme en schone mobiliteit
4\. Voorbereidende vergadering Integraal veiligheidsplan 2021\-2022
5\. Voorbereidende vergadering belastingverordeningen 2021

1
RondeTafelGesprek Voortgang Danenberg
Pfh: Faber-De Lange

1\. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Pfeiffer
2
Voorbereidende vergadering Verklaring van Geen Bedenkingen Zonnepark A15
Pfh: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
3
Voorbereidende vergadering Ambitiedocument Overbetuwe 2030 Sociale, slimme en schone mobiliteit
Pfh: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
4
Voorbereidende vergadering Integraal veiligheidsplan 2021-2022
Pfh: Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
5
Voorbereidende vergadering belastingverordeningen 2021
Pfh: Faber-De Lange

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
5.a
Aangepaste Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Overbetuwe 2021 en Legesverordening gemeente Overbetuwe 2021