link naar deze pagina

Zaal 2 (voorheen Commissiekamer) - 12 februari 2019

Locatie: Dorpshuis De Schakel, Oosterhout
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. H. Krijgsman
Toelichting: 2. Voorbereiden vergadering afname vastgoed Hart van Heteren
5. Voorbereidende vergadering extra krediet aanvraag realisatie MFC Valburg
8. Voorbereidende vergadering bijdrage gemeente in de kosten voor het geschikt maken va de vrijkomende ruimte voormalige SKAR-gedeelte binnen het schoolgebouw Fazantstraat 2 Driel voor basisschool De Vallei
10. Voorbereidende vergadering Visie op de organisatie van het sociaal domein (op 6 febr. volgt nog een memo van het college)
Algemene documenten:

2
Voorbereiden vergadering afname vastgoed Hart van Heteren
pfh. R. Engels

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
5
Voorbereidende vergadering extra krediet aanvraag realisatie MFC Valburg
pfh. R. Engels

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
8
Voorbereidende vergadering bijdrage gemeente in de kosten voor het geschikt maken van de vrijkomende ruimte voormalige SKAR-gedeelte binnen het schoolgebouw Fazantstraat 2 Driel voor basisschool De Vallei
pfh. R. Engels

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer.
10
Voorbereidende vergadering Visie op de organisatie van het sociaal domein
(pfh. Engels)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer