link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 6 oktober 2020

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: mevr. E. Patelias-Pieks
Toelichting: 1\. Ronde tafelgesprek met college
a. De toegevoegde waarde van The Economic Board in de regionale samenwerking
b. proces 'versterking Regionale Samenwerking'

1
Ronde tafelgesprek met college
Pfh. Hoytink-Roubos

1\. Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers
1.a
De toegevoegde waarde van The Economic Board in de regionale samenwerking
Beste griffiers en/of medewerkers van de griffie,

The Economic Board en voortzetting van de basisfinanciering maken onderdeel uit het proces versterking regionale samenwerking van de Regio Arnhem Nijmegen. De regiogemeenten buigen zich dit najaar over de voorstellen in het kader van het versterkingsproces.

Aanbod: in gesprek gaan met gemeenteraden
Wij doen het aanbod om, aan de hand van het Strategisch Plan en het Tactisch Plan, tijdens de behandelperiode van de voorstellen met de gemeenteraden in gesprek te gaan over de toegevoegde waarde van The Economic Board in de regionale samenwerking. Wij vragen de griffies om dit aanbod mee te nemen bij het vormgeven en inplannen van de besluitvorming in uw gemeente.

Medewerking boardleden en positieve ervaringen eerdere informatiebijeenkomsten met raadsleden
De boardleden hebben toegezegd graag hun bijdrage te verlenen aan gesprekken met raadsleden. Een aantal van hen heeft goede herinneringen aan de informatiebijeenkomsten voor (nieuwe) raadsleden die wij in juni 2018 organiseerden (zie: https://theeconomicboard.com/project/informatiebijeenkomst-raadsleden/). Ook de stuurgroep Versterking regionale samenwerking heeft aangegeven hierin een bijdrage te leveren. The Economic Board zal daarnaast in elk geval een rol spelen tijdens de vierde radenbijeenkomst die dit najaar wordt georganiseerd in het kader van het versterkingsproces.

Relatie The Economic Board en Regio Arnhem Nijmegen in versterkingsproces
In de infographic ‘Stroomschema regionale agenda’ (zie bijlage) hebben wij de relatie tussen de (beoogde) strategische en operationele werkzaamheden van The Economic Board en de Regio Arnhem Nijmegen visueel inzichtelijk gemaakt. Het Strategisch Plan van The Economic Board (TEB) is in april 2020 aangeboden aan het algemeen bestuur. Het Tactisch Plan, dat de (operationele) schakel vormt tussen het Strategisch Plan en de concrete projecten, is vandaag aangeboden aan het algemeen bestuur en de stuurgroep Versterking regionale samenwerking. We hebben de stuurgroep verzocht de publieksversie van het Tactisch Plan op te nemen in de documentenbundel in het besluitvormingstraject van het versterkingsproces. Op die manier komt het binnenkort bij de gemeenteraden terecht.

Reactiemogelijkheid en contactpersoon
Als de gemeenteraad in uw gemeente, al dan niet in combinatie met een andere gemeente, gebruik wilt maken van dit aanbod, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Op die manier kunnen we een gesprek op maat organiseren dat is afgestemd op de behoefte. We vragen om daarvoor minimaal 30 minuten uit te trekken. Matthijs Kop (zie ‘aan’) is het eerste contactpersoon. U kunt met hem ook contact opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. Wij hebben hieronder tevens het algemene mailadres en telefoonnummer opgenomen, omdat hij van 20 augustus tot 7 september afwezig is.

Met vriendelijke groet,

Carol van Eert – boardlid namens de regiogemeenten
Sigrid Helbig – directeur The Economic Board
1.b
proces 'versterking Regionale Samenwerking'