link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 21 januari 2020

Locatie: De Oldenburg, Driel
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: dhr. H. Krijgsman
Toelichting: 1. Voorbereidende vergadering aanpassen overeenkomst met provincie mbt railterminal
3. Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan "Elst, Bemmelseweg 108"
Algemene documenten:

1
Voorbereidende vergadering aanpassen overeenkomst met provincie mbt railterminal
Pfh. Faber-De Lange

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
1.a
Addendum overeenkomst Knoop 38
1.b
Notitie Reikwijdte en Detailniveau RTG
3
Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan "Elst, Bemmelseweg 108"
Pfh. Hol

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers