link naar deze pagina

Raadswerkgroepen - 15 april 2021

Locatie:
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Gerdien Maaijen
Toelichting: **++Bijeenkomst raadswerkgroep Sociaal Domein++**

**++Map documenten Sociaal Domein:++**
In iBabs is een  map aangemaakt met documenten over sociaal domein. De documenten zijn gerangschikt op vergaderdata van de raadswerkgroep Sociaal Domein. Deze map is voor alle raads- en burgerleden toegankelijk.
Vindplaats: iBabs → Documenten → Raadswerkgroep Sociaal Domein (onder gedeelde folders)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst 24 februari 2021
4
Afspraken voorbereiding werkgroepvergaderingen (60 min.)
**a. Procesafspraken algemeen**
- Totstandkoming agenda
- Externe partijen
- Samenstelling voorbereidingswerkgroep

**b. Kaders agenda preventie**
- In werkgroep of Politieke Avond
- Doel
- Inhoud

**c. Kaders agenda financiën**
- In werkgroep of Politieke Avond
- Doel
- Inhoud
5
Lange Termijn Agenda (15 min.)
* Aanleiding voor herziening prioriteiten of aanvullingen?
* Vergaderfrequentie
* Data na 26 mei

**LTA (zie besluitenlijst 24 februari 2021):**
1. Preventie
2. 18 maatregelen en financiële aspecten (a.d.h.v. methode Duisenberg)
3. (Doorontwikkeling) monitor en beleidsindicatoren
6
Rondvraag
7
Sluiting