link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 20 augustus 2019

Locatie: De Bongerd, Heteren
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. J. Rouwenhorst
Toelichting: 1. Voorbereidende vergadering Vrijliggend fietspad Nieuwe Aamsestraat-Regenboog
4. Voorbereidende vergadering Aankoop gronden ten oosten van Westeraam
7. Voorbereidende vergadering Bestemmingsplan Zetten, Beatrixstraat
Algemene documenten:

1. .
Voorbereidende vergadering Vrijliggend fietspad Nieuwe Aamsestraat-Regenboog
(pfh Hol)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
4. .
Voorbereidende vergadering Aankoop gronden ten oosten van Westeraam
(pfh Van Baal)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
7. .
Voorbereidende vergadering Bestemmingsplan Zetten, Beatrixstraat
(pfh Van Baal)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers