link naar deze pagina

Zaal 3 (voorheen SO2-Elster Toren) - 19 november 2019

Locatie: De Bongerd, Heteren
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H. van den Moosdijk
Toelichting: 3. Voorbereidende vergadering Beantwoording motie M014 verkiezingsborden
6. Voorbereidende vergadering Verordening Rechtspositie raads- en burgerleden gemeente Overbetuwe 2019
9. Informatie bijeenkomst van het college: Toekomstbestendige bedrijventerreinen

3
Voorbereidende vergadering Beantwoording motie M014 verkiezingsborden
Pfh. Hoytink-Roubos

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Willemsen
6
Voorbereidende vergadering Verordening Rechtspositie raads- en burgerleden gemeente Overbetuwe 2019
Pfh. Hoytink-Roubos

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Willemsen
9.
Informatie bijeenkomst van het college: Toekomstbestendige bedrijventerreinen
Invulling door college