link naar deze pagina

Zaal 3 (voorheen SO2-Elster Toren) - 15 januari 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst
Aanvang: 20:45
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. G.J.M. op de Weegh
Toelichting: 3. Voorbereidende vergadering Gewijzigd raadsadvies wijzigingsverordening winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013
5. Voorbereidende vergadering ODRA 1e Begrotingswijziging 2019 en Werkprogramma 2019
7. Voorbereidende vergadering Geurgebiedsvisie, Geurverordening en Beleidsregel geurhinder (zie ook RTG over dit onderwerp op 15 mei 2018 in zaal 2 /cie.kamer)
Algemene documenten:

3.
Voorbereidende vergadering Gewijzigd raadsadvies wijzigingsverordening winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013
(pfh. Burgemeester)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Blanken
5.
Voorbereidende vergadering ODRA 1e Begrotingswijziging 2019 en Werkprogramma 2019
(pfh. Horsthuis-Tangelder)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Blanken
7
Voorbereidende vergadering Geurgebiedsvisie, Geurverordening en Beleidsregel geurhinder
(pfh. Van Baal)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Blanken