link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 26 maart 2019

Locatie: De Bongerd, Heteren
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H. Krijgsman
Toelichting:

1
Voorbereidende vergadering Ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland
(pfh. Van Baal)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers