link naar deze pagina

Zaal 1(voorheen Hal) - 21 mei 2019

Locatie: De Oldenburg, Driel
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. A.J. Versluis
Toelichting: 1. Ronde Tafelgesprek Woonwagenstandplaatsen
4. Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan "Herveld, Hoofdstraat ongenummerd (tussen 71 en 85)"
Algemene documenten:

1
Ronde Tafelgesprek Woonwagenstandplaatsen
(pfh Van Baal)

1) Vaststellen agenda
2) Aftrap door indieners agenderingsverzoek (GL en CU).
3) De genodigden laten vertellen hoe de situatie voor hen op dit moment is en hoe zij het proces tot nu toe ervaren.
4) Wethouder Van Baal aan tafel uitnodigen voor een toelichting op de inventarisatie, de locatielijst en het regionaal proces. Daarna ruimte voor de tafel om daarop te reageren.
5) Concrete acties naar aanleiding van het RTG

Voorrondegriffier: Raijmakers
4.
Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan "Herveld, Hoofdstraat ongenummerd (tussen 71 en 85)"
(pfh. Van Baal)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers